Search for more Public Notices in your area
identity and passport services
General

identity and passport services NOTICE

Notice ID: WAR0989131

Notice effective from
30th January 2019 to 1st March 2019

RHYBUDD

MaeV Cofresnydd Cyffredinol, s/n fodlon nad ywY gynulleidfa bellach yn defnyddior adeilad canlynol, a gofrestrwyd ar eu rhan i weinyddu priodasau

S

iddo yn unol agAdran 12 y deddf Priodasau 1836, wedi dileu'r cofrestriad hwnnw: Eglwys Sant loan, Ffordd yr Ursaf, Prestatyn. A Jones ar ran y Cofrestrydd Cyrfredinol. Mlslonawr20l9

NOTICE

The Registrar General, being satisfied that the following building is no longer used by the congregation on whose behalf it was registered for marriages in accordance with section 12 of the Marriage Act 1836, has cancelled the registration thereof: St John's Church, Station Road, Prestatyn.

A Jones for the Registrar

General

January 2019

Attachments

WAR0989131.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

Rhyl Journal