Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Ffordd v Morfa Abergele) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2018

Notice ID: NWA0690682

Notice effective from
4th July 2018 to 3rd August 2018

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIC FFYRDD 1984 RHAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd v Morfa Abergele) (Gwaharddiad Pros Pro ar Barcio) 2018
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Slrol Conwy yn bwrladu gwneud Gorchymyn, ddlm Hal na salth niwrnod wedl dyddlad y Rhybudd hwn, I wahardd unrhyw un rhag achosl I unrhyw gerbyd barcio ar hyd Ffordd y Morfa Abergele.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwalth gan Dwr Cymru.
Daw'r Gorchymyn I rym ar 23 Gorffennaf 2018. Dlsgwyllr y bydd y cyfyngladau parclo mewn grym am gyfnod o ddlm mwy na 8 wythnos.
Dyddledig: 4 Gorffennaf 2018
Pelyth E. Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Ffordd v Morfa Abergele) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2018
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council Intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to park In Ffordd y Morfa Abergele.
The Order Is necessary to facilitate work by Welsh Water
The Order comes into effect on 23 July 2018. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 8 weeks.
Dated: 4 July 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
||L^^v Bodlondeb, Conwy
^^v

Bodlondeb, Conwy
LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
cyngor bwrdeistref sirol Cvf/Ref: CCBC-029354/H L

Cvf/Ref: CCBC-029354/H L
COUNTY BOROUGH COUNCIL w w w w_ w w w-i-. ¦ ¦ ?

Attachments

NWA0690682.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

Rhyl Journal