Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwy (B5381 County Boundary to A548 Moelfre) (Temporary 10mph Speed Limit) Order 2020

Notice ID: WAR1874722

Notice effective from
14th October 2020 to 13th November 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIPIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv
(B5381 Ffin v Sir i A548 Moelfre) Gorchvmvn (Terfvn Cvflvmder 10mva Pros Pro) 2020
RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i roi terfyn cyflymder dros dro o 10mya ar B5381 Ffin y Sir i A548 Moelfre o'r gyffordd gyda Ffordd Llanfair i'r gyffordd gyda Bryn Ewin, er mwyn galluogi gweithio mewn confoi i gwblhau gwaith i roi wyneb newydd ar y ffordd. Bydd y gwaith yn cael ei wneud dros gyfnod o bythefnos a bydd arwyddion ar y safle 7 niwrnod cyn i'r gwaith ddechrau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 21 Hydref 2020 a bydd mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol wedi'u harddangos ar y safle'n unig.
Dyddiedig 14 Hydref 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwy (B5381 County Boundary to A548 Moelfre) (Temporary 10mph Speed Limit) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order to place a temporary 10mph speed limit on the B5381 County Boundary to A548 Moelfre from junction with Llanfair Road to junction with Bryn Ewin to enable convoy working to facilitate carriageway resurfacing works. The works will be carried out over a period of 2 weeks and signs will be placed on site 7 days in advance of the works commencing.
The Order comes into effect on 21 October 2020 and will be in force only when appropriate traffic signs are displayed on site
Dated 14 October 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance

Attachments

WAR1874722.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices