Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (St Asaph Avenue and others Kinmel Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

Notice ID: NWA1347543

Notice effective from
11th September 2019 to 11th October 2019

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdelstref Slrol Conwv (St Asaph Avenue ac eraill Bae Cinmeh (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Prwoddl 2019 RHODPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, a'i effaith fydd i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darnau ffordd a nodwyd yn yr atodlen.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Dwr Cymru.

Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 1 Hydref 2019. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 6 mis.

Atodlen

Gwellyn Avenue, yr allanfa i St Asaph Avenue Penbigh Circle, yr allanfa i St Asaph Avenue Ystad Ddiwydiannol Tir Lwyd 1, yr allanfa i St Asaph Avenue

Pare Clwyd, yr allanfa St Asaph Avenue Ystad Ddiwydiannol Tir Llwyd 2, yr allanfa i St Asaph Avenue

Chester Avenue, yr allanfa i St Asaph Avenue Cader Avenue, yr allanfa i St Asaph Avenue □yddiedig 11 Medi 2019 Delyth Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (St Asaph Avenue and others Kinmel Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in the lengths of road specified the Schedule hereto.

The Order is necessary to facilitate Works by Welsh Water.

The Order comes into effect on 1 October 2019. It is anticipated that the the road will be closed for a maximum period of 6 months.

Schedule

Gwellyn Avenue, exit onto St Asaph Avenue Penbigh Circle, exit onto St Asaph Avenue Tir Lwyd Industrial Estate 1, exit onto St Asaph Avenue

Clwyd Park, exit onto St Asaph Avenue Tir Lwyd Industrial Estate 2 exit onto St Asaph Avenue

Chester Avenue, exit onto St Asaph Avenue Cader Avenue, exit onto St Asaph Avenue Dated 11 September 2019 Delyth Jones

Head of Law and Governance

■L^^. Bodlondeb,Bodlondeb,

? ^W' Conwy LL32 8DUConwy (01492) 574000(01492) 574000

COUNTY BOROUGH COUNCIL Cyf/Ref: CCBC - 034597/HBCyf/Ref: CCBC - 034597/HB

Attachments

NWA1347543.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices