Death Notices & Obituaries

John Elwyn Williams

WILLIAMS JOHN ELWYN Yn dawel a heddychlon yn yr ysbyty yn 84 mlwydd oed. Annwyl Eirlys. Tad cariadlon a chariadus Andrea, Alison a'r diweddar David. Taid hoff a balch Siân, Laura, Jonathan, Dafydd, Ffion ag Iolo. Annwyl dad-yng-nghyfraith Huw, Huw ac Anna. John oedd prifathro Ysgol Uwchradd Prestatyn (1973 1992), yn faer tref Prestatyn (1998 1999), Cynghorydd tref, Rotariad ac Ynad Heddwch. Bydd colled fawr ar ei ymysg ei deulu a ffrindiau lu. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Plwyf Prestatyn am 12:30yh ar y 12fed o Ebrill 2019, ac i ddilyn yn Amlosgfa Llanelwy (teulu yn unig). Blodau'r teulu yn unig, ond os dymunir derbynnir yn ddiolchgar roddion er cof am John tuag at Egwlys y Plwyf, Prestatyn trwy law Peter Roberts a'i fab, Prestatyn, Ff(01745) 857 888.

129 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message